Sizzling Hot Deluxe

Spēlēt ar spēļu naudu
Izstrādātājs
Novomatic
Gads
2003
Līnijas
5
Ruļļi
5
Min. monētu skaits
4
Maks. monētu skaits
2000
RTP
95.66%
Džekpots
20000

Bezmaksas spēļu automāti
Ražotājs : Novomatic
Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.05 EUR
Maksimālā likme 100 EUR

Spēles norise un noteikumi

„Sizzling Hot Deluxe“ ir 5 ruļļu, 3 rindu, 5 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts.
• Spēlē ir 1 papildus funkcija, kas ir ‘’Gamble’’, jeb dubultošanas funkcija.
• Vienīgais simbols, kam nav jāparādās secībā uz izmaksu līnijas šajā spēlē ir
‘’ZVAIGZNE’’
• Parādoties jebkurā vietā uz cilindriem “ZVAIGZNES” simboliem, tiek gūti papildus
laimesti. 3; 4; 5 “ZVAIGZNES”: spēles gājiena likme reizinās attiecīgi ar 2; 10; 50.
• Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu,
nospiežot ‘’GAMBLE’’ taustiņu.

• Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās
minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma.
• Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš ‘’RED’’, bet, ja melno, tad
jānospiež taustiņš ‘’BLACK’’.
• Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu
simboli.
• Nospiežot ‘’COLLECT’’ taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz
„Credit” logu.

Svarīgi:

• Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas
līnijas.
• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.

Vispārējie noteikumi

• Spēle notiek uz 5 fiksētām izmaksas līnijām
• Likmes lielums ir no 0.05 EUR līdz 5 EUR.
• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:
• Lai paaugstinātu vai pazeminātu grieziena vērtību, lietojiet zemāk redzamo izvēlni:
• Klikšķiniet uz pogas ‘’Start’’.
Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

Nospiežot AUTOSPĒLE pogu ruļļi sāks griezties Automātiskajā režīmā:
Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot ikonu STOP
Izejot no spēles, visi automātiskā režīma iestatījumi atgriezīsies uz sākotnējiem.

Regulāro Izmaksu Apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
• Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt
attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā,
ceturtā vai piektā ruļļa.

Spēļu automāti tiek piedāvāta sadarbībā ar 11.lv kazino

 

Latest posts by kazinotops (see all)