Menu

Book of Ra

Spēlē Book Of Ra Deluxe

 • Bezmaksas spēļu automāti: Book of Ra Deluxe
 • Ražotājs: Novomatic
  Spēles dalības maksa (likme)
 • Minimālā likme: 0.04 EUR
 • Maksimālā likme: 100 EUR
 • RTP: 95,1%

Kur es varu spēlēt Book of Ra bezmaksas?

Book of Ra bezmaksas vari atrast kazinotops.lv lapas sadaļā “Spēļu automāti”. Protams, bezmaksas kazino spēļu iespēju piedāvā arī tiešsaistes kazino, tomēr tur būs grūti neļauties kārdinājumam tomēr spēlēt uz īstu naudu.

Vai griezienu iznākumi Book of Ra balstās uz nejaušības principiem?

Jā. Līdzīgi kā visi citi spēļu automāti internetā, arī Book of Ra pamatā ir nejaušu skaitļu ģenerēšanas programmatūra, kas nodrošina, ka katra grieziena iznākums iepriekš nav paredzams un ir pilnībā nejaušs?

Vai Book of Ra spēļu automāti piedāvā progresīvā džekpota iespēju?

Lai gan Book of Ra piedāvā daudz lielisku iespēju, iegūt progresīvo džekpotu tajā nebūs iespējams. Tajā pašā laikā spēles versijās Book of Ra Mystic Fortunes un Book of Ra Jackpot Edition iespējams iegūt ādu no fiksētajiem džekpotiem.

Vai Book of Ra Deluxe ir orģinālās spēles turpinājums?

Jā, turklāt Book of Ra Deluxe ir pārliecinoši populārākā spēles versija. Tai ir uzlabotākas grafikas un 10 izmaksu līnijas ierasto deviņu vietā. Ja vēlies izbaudīt spēli grafiski izcilā kvalitātē, iesakām izvēlēties Book of Ra Deluxe.

Vai es varu spēlēt Book of Ra savā telefonā?

Jā, viedtālruņu iespējas mūsdienās ir pietiekoši plašas, lai tajās varētu spēlēt arī iecienītās spēļu automātu spēles. Tāpat Book of Ra iespējams spēlēt arī dažādās aplikācijās.

Kā Book of Ra iegūt bezmaksas griezienu bonusu?

Par leģendārajiem bezmaksas griezieniem Book of Ra spēlē atbild grāmatu simboli. Lai aktivizēt bezmaksas griezienu bonusa spēli, nepieciešams spēles laukumā iegūt vismaz trīs grāmatas, kas piešķirs 10 brīvos griezienus. Pirms bonusa spēles uzsākšanas spēle izlozē kādu no spēles simboliem, kuri parādoties spēles laukumā pārklās visu rulli un radīs uzvarošas kombinācijas.

11.lv

100 bezriska griezieni Starburst spēļu automātā

Spēles norise un noteikumi

Book of Ra Deluxe ir 5 ruļļu, 3 rindu, 1-10 izmaksas līniju bezmaksas spēļu automāts.

 • Spēlē ir 3 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: aizstājējsimbols,
 • ‘’Gamble’’, jeb dubultošanas funkcija un bezmaksas griezienus bonusa spēle.
 • • Aizstājējsimbols aizstāj jebkuru no spēles simboliem..

Book of Ra gramata

 

 

 

 • Lai aizstājējsimbols pildītu savu funkciju, tam jāatrodas uz aktīvas izmaksu līnijas.
 • Bonusa spēle tiek aktivizēta 3, vai vairāk grāmatas (aizstājēj-)simboliem parādoties
  jebkur uz spēles lauka.
 • Sākoties bonusa spēlei spēlētājs iegūst 10 bezmaksas griezienus, kuros iegūtie laimesti
  tiek trīskāršoti.
 • Bonusa spēles laikā izkrītot 3, vai vairāk grāmatas simboliem spēlētājs saņem papildus 10
  bezmaksas griezienus.
 • Bezmaksas spēles sākumā “Grāmata” pēc nejaušības principa izvēlas īpašu simbolu.

 

 

 

 • Bezmaksas spēles laikā, ja uz cilindra ir izkrituši vismaz 2 vai 3 (atkarībā no simbola
  veida) šie īpašie simboli, tad šis simbols tiek izvietots pa visu konkrēto cilindru, un
  izmaksā laimestu par kombināciju uz jebkuriem cilindriem pēc izvēlētām līnijām.
 • Bonusa spēles bezmaksas griezieni tiek veikti ar to pašu likme vērtību kā spēlēts līdz
  bonusa spēles sākumam.
 • Bezmaksas spēles laikā iegūtie laimesti uzreiz tiek pievienoti kopējai bilancei neveidojot
  uzkrājumu.
 • Spēles beigās atsevišķs logs uzrāda līdz šim iegūto laimestu bezmaksas spēles laikā.
 • Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu,
  nospiežot ‘’GAMBLE’’ taustiņu.
 • Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās
  minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma.
 • Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš ‘’RED’’, bet, ja melno, tad
  jānospiež taustiņš ‘’BLACK’’.
 • Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu
  simboli.
 • Nospiežot ‘’COLLECT’’ taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz
  „Credit” logu.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas
  līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
  Vispārējie noteikumi
 • Spēle notiek uz 1-10 fiksētām izmaksas līnijām
 • Likmes lielums ir no 0.04 EUR līdz 100 EUR.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
  Izmaksu Noteikumi
 • Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās
  izmaksas līnijas.
 • Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas
  jāatrodas blakus.
 • Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no
  simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no
  otrā ruļļa.

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgās
kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām
kombinācijām. Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts skaitļos(eiro valūtā),
palielinot likmes lielumu palielinās arī iespējamo laimestu apjoms.

Synottip

50 bezriska griezieni un 30€ bezriska kazino likme

Izmaksu apraksts

Regulāro izmaksu apraksts:

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 1. Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 2. Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 3. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.
 4. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā, ceturtā vai piektā ruļļa.
Book of Ra laimesti

Book of Ra laimesti

Izmaksu Līniju Apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Book Of Ra līnijas

Book Of Ra līnijas

Book of Ra Deluxe bezmaksas spēle tiek nodrošināta sadarbībā ar 11.lv kazino.

 

 • Spēles vērtējums
5

Rezumē:

Neapšaubāmi populārākā spēļu automātu spēle Latvijā.