Satversmes tiesa pieņem Optibet sūdzību par darbības pārtraukšanu


Latvijas Republikas Satversmes tiesa (ST) ierosinājusi lietu, kas saistīta ar Optibet sūdzību par likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantam”.

Kā zināms, jau kopš aprīļa sākuma Latvijas azarstspēļu operatori atrodas dīkstāvē pieņemtās likuma normas dēļ, kas uz COVID-19 pandēmijas dēļ izsludinātā ārkārtas stāvokļa laiku apturējusi online kazino un totalizatoru darbību. Maija sākumā ārkārtas stāvoklis tika pagarināts līdz 9.jūnijam.

Neilgi pēc likuma pieņemšanas ar prasību ST vērsās Optibet, kas norādīja uz pieņemtā lēmuma neatbilstību Satversmes 105.pantam un līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantam:

  • “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”
  • Ievērojot še turpmāk izklāstītos noteikumus, aizliedz ierobežojumus kādas dalībvalsts pilsoņu brīvībai veikt uzņēmējdarbību citā dalībvalstī. Tāpat aizliedz ierobežojumus attiecībā uz to, kā dalībvalstu pilsoņi, kas izveidojuši uzņēmumu kādā dalībvalstī, atver šā uzņēmuma pārstāvniecības, filiāles vai meitasuzņēmumus citās dalībvalstīs. Brīvība veikt uzņēmējdarbību ietver tiesības sākt un izvērst darbības kā pašnodarbinātām personām, kā arī dibināt un vadīt uzņēmumus, jo īpaši sabiedrības, kas definētas 54. panta otrajā daļā, ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus saviem pilsoņiem paredz tās valsts tiesību akti, kurā notiek šī uzņēmējdarbība, ņemot vērā šā Līguma nodaļu par kapitālu.”

Optibet norādīja, ka “Apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību ierobežojums neesot samērīgs arī ar tā leģitīmo mērķi atturēt sabiedrību no nelietderīgiem tēriņiem, jo šis pamattiesību ierobežojums neesot piemērots minētā leģitīmā mērķa sasniegšanai. Turklāt pastāvot saudzējošāki līdzekļi šā leģitīmā mērķa sasniegšanai, kā arī labums, ko sabiedrība iegūst no šā pamattiesību ierobežojuma, neesot lielāks par personai pamattiesību ierobežojuma rezultātā nodarīto kaitējumu.”

Šobrīd ST pieprasījusi Saeimai iesniegt juridisko skaidrojumu par pieņemto lēmumu līdz 9.jūlijam. Tikmēr lietas sagatavošanas termiņš ir 2020. gada 8. oktobris.

Kristaps Mednis