Menu

Sāk darboties Pašatteikušos personu reģistrs

azartspēles

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri azartspēles spēlējoši spēlētāji nepieciešamības gadījumā var sevi iekļaut īpašā pašatteikušos personu reģistrā.

Jaunais mehānisms sāk darboties, balstoties uz Izložu un Azartspēļu likumā iekļauto 4¹ pantu, kas vēsta, ka Fiziskajai personai ir tiesības rakstveidā pieprasīt, lai tai tiktu noteikts liegums Latvijas Republikā spēlēt azartspēles, tai skaitā interaktīvās azartspēles, un piedalīties interaktīvajās izlozēs (turpmāk — liegums) un tā tiktu iekļauta pašatteikušos personu reģistrā. 

Pašatteikušos personu reģistra mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses un fizisko personu tiesības atturēties no pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs.

Iekļaujot sevi reģistrā, spēlētājam uz 12 mēnešiem būs liegts spēlēt jebkāda veida azartspēles gan zemes zālēs, gan interneta vietnēs.

No 2020. gada 1. janvāra fiziskā persona pieprasījumu var iesniegt personīgi rakstveidā Inspekcijā, personīgi rakstveidā spēļu organizēšanas vietā, izmantojot interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētāju tīmekļvietnēs pieejamo saiti uz inspekcijas tīmekļvietnes lieguma pieprasījuma sadaļu vai attālināti elektroniskā veidā, autentifikācijai izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

Attālināti iekļaut sevi reģistrā varēs sākot ar 06.01.2020. Papildu informācija meklējama Izložu un Azartspēļu uzraudzības inspekcijas mājas lapā vai rakstot uz  pipars@iaui.gov.lv.