Varbūtība ir skaitlis, kas nosaka kāda notikuma iespējamību. Spēles “SuperBingo” laimestu varbūtību intervāls ir 1 : 2 650 447 (SuperBingo) – 1:25 (Centrs).

Vienkāršāk sakot, varbūtība balstās uz potenciāli iespējamo skaitļu kombināciju skaitu.

Kā redzams, zemākās iespējamības varbūtība ir SuperBingo laimēšanai, kas notiek, ja spēlētāja biļetes 20 skaitļi sakrīt ar 20 no 75 iespējami izlozētajām bumbiņām līdz noteiktai robežbumbiņai, kas katrā izlozē ir mainīga. Šāda laimesta iespējamībai spēles organizētājs Latvijas Loto fiksējis varbūtību 1:2 650 447, tātad, iespējamas 2 650 447 divdesmit skaitļu kombinācijas.

Nākamā fiksētā varbūtība noteikta Rāmja laimestam, kas ir 1 : 3 360, tātad krietni augstāka, nekā SuperBingo laimestam. Tomēr, kā zināms, Rāmja atminēšanai 14 pareizi skaitļi un tiem jāatrodas biļetes rāmī.

Pašas augstākās iespējamības varbūtība ir Centra laimestam, kas ir vien 1:25, taču tas tiek laimēts gadījumā, ja biļetē atminēti seši centrā esošie skaitļi.

Salīdzinājumam – varbūtiba kļūt par filmu zvaigzni ir aptuveni 1: 1 505 000, iespēja tikt saspertam ar zibeni ir 1: 2 000 000, savukārt varbūtība nomirt satiksmes negadījumā ir aptuveni 1:5000.

Spēles galevenais laimests 2018.gadā laimēts trīs reizes, Bingo laimestu katrā izlozē laimē viens vai vairāki spēlētāji, savukārt Centra un Rāmja laimētāju skaits katrā izlozē sasniedz vairākus desmitus un simtus. Piemēram, Centru 19.01.19 izlozē laimējuši 783 cilvēki.

Tomēr papildus tam tiek saņemti arī pirmā rāmja/centra laimesti, tiem kuri pirmie savāc attiecīgo kombināciju. Piemēram, 19.01.19 izlozē pirmā Rāmja laimests bija 737.19 EUR un to saņēma viens spēlētājs, taču pirmā centra laimestu (92.15 EUR) savā starpā sadalīja četri spēlētāji.

Tāpat ļoti svarīgi atcerēties, ka spēles laimestu fondā nonāk tikai
60,5 %  no pārdoto biļešu summas, kas turklāt proporcionāli tiek starp neklātienes bingo spēli un auditorijas spēlēm.

Emīls Rubenis