Menu

IAUI sniegts atbalsts 127 azarspēļu atkarības skartajiem

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (IAUI)  četru mēnešu laikā sniegts atbalsts 127 personām, kuras skārušas azartspēļu atkarība. 

Kā zināms, kopš 1.jūlija Latvijas azartspēļu regulators piedāvā bezmaksas psihologa konsultācijas azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem.

Publicētā informācija liecina, ka četros mēnešos sniegtas 214 sertificēta psihologa konsultācijas un organizētas 12 atbalsta grupas spēlētājiem, kuri sevī saskata atkarības problēmas, un piecas grupas tuviniekiem.

Konsultācijas sniedz Magdalēna Pranaite – maģistra grāds psiholoģijā, sertificēta klīniskajā, veselības un konsultatīvajā psiholoģijā. Speciālistei ir vairāk kā 10 gadus ilgu pieredzi darbā ar atkarīgām personām un viņu tuviniekiem .

“Inspekcijas uzdevums ir ne vien azartspēļu un izložu organizēšanas uzraudzība, bet arī ar tām saistīto iespējamo sociālo risku mazināšana, ” skaidro IAUI vadītāja Signe Birne.

“Viens no pieejamajiem instrumentiem azartspēļu radīto problēmu pārvarēšanai ir bezmaksas psiholoģiskais atbalsts tiem, kuri apzinās un vēlas cīnīties ar pārmērīgu tieksmi spēlēt azartspēles. Kopā ar sertificētu speciālistu azartspēļu spēlētājs un viņa tuvinieki var saņemt iedrošinājumu, atbalstu un ieteikumus, lai mērķtiecīgi un efektīvi risinātu problēmas.”

Konsultāciju laikā tiek sniegti individuālie risinājumi. Tikmēr grupās to dalībnieki dalās ar pieredzi un kopīgi pārrunā iespējāmās rīcības, lai cīnītos ar problēmām, ko rada azartspēļu atkarība.

“Atkarība no azartspēlēm sākas pamazām, nemanot, taču radušās problēmas atrisināšana var prasīt krietni lielākas pūles, un vienam to nereti ir grūti paveikt,” stāsta psiholoģe Magdalēna Pranaite.

“Pārmērīga azartspēļu spēlēšana ietekmē ne vien pašu spēlmani, bet arī līdzcilvēkus. Ir svarīgi, lai atveseļošanās periodā palīdzību saņemtu visi, kurus problēma skārusi.”

Lai pieteiktos bezmaksas psihologa palīdzības saņemšanai, personas aicinātas vērsties Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā pa tālruni 67504966 vai e-pastu psihologs@iaui.gov.lv. Konsultācijas pieejamas gan klātienē IAUI telpās (Stabu iela 2, Rīga), gan neklātienē.

IAUI atgādina, ka no 2020.gada sākuma spēlētājiem būs iespēja sevi iekļaut vienotajā no azartspēlēm un izlozēm pašatteikušos personu reģistrā. Tas automātiski liegs pieeju visām Latvijā reģistrētajām spēļu zālēm un vietnēm. Lai iekļautu sevi reģistrā, personai personīgi vai rakstveidā jāinformē IAUI vai jāveic darbības paredzētajā interneta vietnē.